KONSEPTDESIGN - FERMANNSBAKKEN KRAGERØ

NÆRINGSAREAL I 2 ETASJER  / LEILIGHETER  /  2 ETG PARKERINGSKJELLER  /
- SMÅ SKALA BEBYGGELSE I SENTRUMSOMRÅDE
back
next
P O I N T  A S

ARKITEKTUR
KONSEPTDESIGN
INTERIORDESIGN

Strandgata 16   3750 DRANGEDAL
tel +47 35 99 80 20

Framnesveien 7  3222 SANDEFJORD
tel +47 98 44 90 13

kontakt


info

Fermannsbakken Kragerø


Oppdragsgiver: ACO  as, Kragerø
Design: 2010 + 2017, byggestart 2018

Utvikling av et område med fantastisk sjø utsikt. Del av sentrum i små-skala Kragerø. Enkelt
og funksjonelt oppsett, med fokus på variasjon i fasader, volumer, og boliger. Moderne
boliger, moderne arkitektur, inspirert av sentrumsområdet, med ulike materialer, ulike farger
og arkitektoniske aksenter.

Prosjektet ble utarbeidet som konsept i 2010, utarbeidingen i 2017